Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leverings- en betalingsvoorwaarden van 
Atelier Maison 

Gevestigd te Mechelsesteenweg 563, 2830 Blaasveld, België
* E- mail : [email protected]
* Rechtspersonenregister (RPR) Antwerpen.
* BTW Nummer: BE0789913956
* Belgisch Reknr : BE63734063389408

 Artikel 1. Definities 
 
1.1 Atelier Maison is een online winkel in nieuwe juwelen & accessoires, 
welke via www.ateliermaison.be bezocht kan worden. 
 
1.2 Op onze internet verkopen van Atelier Maison  zijn dezelfde verkoopvoorwaarden van toepassing als bij de voorwaarden op een  winkel verkoop van Atelier Maison.
 
Artikel 2. Toepasselijkheid 
 
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website Atelier Maison, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene verkoopvoorwaarden van toepassing. 
 
2.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Atelier Maison worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Atelier Maison ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 
 
Artikel 3. Overeenkomsten 
 
3.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door Atelier Maison. Atelier Maison is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld. 
 
Artikel 4. Prijzen 
 
4.1 Al onze artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. 
Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. 

4.2 De verzendkosten van bestellingen binnen België bedragen 25 euro. Vanaf een bestelling van 1000 euro wordt het pakket binnen België gratis verzekerd verzonden. Voor een internationale zending naar Nederland is de bijdrage in de verzendkosten 25 euro voor een aankoop onder 250 euro en 35 euro voor een aankoop boven 250 euro.

 4.3 Kortingscodes zijn geldig op de vaste collecties, zichtbaar op de website. Ze zijn niet cumuleerbaar en kunnen niet gebruikt worden in combinatie met cadeaubons. Kortingscodes kunnen niet gebruikt worden bij juwelen die verkocht worden voor een goed doel.
 
 4.4 Atelier Maison kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn. Wij besteden de grootst mogelijke aandacht aan de juiste vermelding van onze prijzen, modellen, types, maten, kleuren enz… Als blijkt dat er fouten zijn gemaakt bij de vermelding, houden wij ons het recht voor de artikelen niet te leveren. 
U ontvangt in dit geval een bericht en de juiste informatie prijs. 
Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
Alle getoonde prijzen zijn indicatief en NIET bindend. 
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 

4.5 De weergegeven prijzen voor ringen zijn geldig t.e.m. ringmaat 58, tenzij anders vermeld. Indien u een grotere ringmaat heeft kan er een prijsofferte gemaakt worden voor het gewenste ontwerp.

Foto’s van handgemaakte artikels kunnen afwijken van de originele stukken. Alle juwelen worden na bestelling met de hand uitgewerkt. Daardoor is elke textuur en elk juweel uniek. 

 
Artikel 5. Betaling & Aanbetaling 
 
5.1 Betaling kan geschieden op één wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvang je als internetklant direct +/- ( binnen de 48 uren bij uitzondering van verlofperiode) een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten. Facturen dienen binnen de 14 dagen volledig betaald te worden, tenzij er afgesproken is om met een voorschot te werken.

5.2 Bij aanschaf van onze producten boven een bedrag van € 10.000,- (tienduizend euro) dient klant op eerste verzoek van de verkoper een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan de verkoper ter hand te stellen. Enkel en alleen na ontvangst hiervan kan tot levering worden overgegaan.
Deze regel is in overeenstemming met wetgeving vanuit de FOD Economie. Voor betalingen per bank hebben wij geen actieve meldplicht.

5.2 Op maat gemaakte juwelen dienen binnen de maand nadat deze klaar zijn opgepikt te worden in het atelier. Levering aan huis is ook mogelijk. Indien je bestelling niet tijdig opgepikt kan worden, dan wordt deze gratis verzonden, na betaling van de aankoop. U krijgt dan een factuur via mail. Deze dient binnen de 14 dagen betaald te worden.

 
Artikel 6. Levering & voorraad : 
 
6.1 Leveren in België en Nederland 
Atelier Maison streeft ernaar om bestellingen binnen de 8 weken na ontvangst van de betaling het bestelde product af te leveren bij u in België of Nederland. Elk juweel versturen wij per koerierdienst. Uw bestelling zal in de regel na verzending binnen de 2 à 3 werkdagen bij u worden aangeboden, tenzij anders vermeld. Uw bestelling wordt overdag bij u aangeboden. U dient hiervoor aanwezig te zijn.
De verzendkosten zijn altijd ten uwen laste ( 15-25 euro voor België, 25-35 euro voor Nederland) tenzij anders vermeld. 

  
6.2 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u als klant hiervan uiterlijk zeven (7) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. 
Atelier Maison zal in dat geval zorg dragen voor terugbetaling. 
 
6.3 Atelier Maison is verplicht binnen negentig (90) dagen na ontvangst van uw bestelling te leveren Is dit niet mogelijk ( bestelling tijdelijk niet op voorraad) of zijn er om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen maximaal een (1) maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft de klant in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. 
 
6.4 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld (indien mogelijk) en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken.  

Artikel 7.
 

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de  14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. Dit is enkel geldig op juwelen uit de voorraad. Je krijgt in dat geval een tegoedbon voor een volgende aankoop. Er wordt geen terugbetaling gedaan.
 
  
Artikel 8. Garantie op een Juweel. 
 
Er geldt 6 maanden garantie op het los komen van edelstenen. Deze worden gratis terug geplaatst. Indien de edelsteen verloren is wordt deze opnieuw aangerekend, maar wel gratis geplaatst.

Voor zilveren juwelen is er een garantieperiode van 6 maanden. (bij correct gebruik)
Voor gouden juwelen is er een garantieperiode van 10 jaar. (bij correct gebruik)
Op fijne halskettingen (<1,5mm) is er een garantieperiode van 1 jaar.

De kosten van eventuele zendingen/retours onder garantie zijn altijd voor rekening van de klant.

De garantie op je juweel vervalt wanneer dit bewerkt wordt (vergroten, verkleinen, graveren, reparatie,...) door een andere goudsmid of andere firma dan Atelier Maison. De garantie is enkel van toepassing op de persoon die het juweel aankoopt. Indien een juweel wordt doorverkocht vervalt de garantie.

Voor upcycled juwelen die aangekocht werden tussen 2018 en 2022: Op juwelen waarin goud van de klant gebruikt wordt geldt er geen garantie. Ook gebruik van eigen edelstenen is op risico van de klant (loskomen, barsten, breken, breuk tijdens het zetten, verlies bij de edelsteenzetter, enz zijn dan op eigen risico...)

De garantie geldt op fouten in de productie (kleine barstjes in het goud, enz) niet als er verkeerde producten gebruikt worden zoals bleekwater, ammoniak, poetsproducten, chloor, enz… alle bijtende producten zijn verboden. Deze garantie is ook niet van toepassing op beschadigingen van buitenaf zoals verkeerd gebruik van het product. Er wordt wel naar het uiterlijk gekeken, garantie geldt niet bij zware beschadiging. 
De Atelier Maison collectie bevat vaak hele fijne juwelen. Deze draagt u beter niet bij bv. huishoudelijk werk.

Op edelstenen geldt er geen garantie. Natuurstenen vragen zorg en mits verkeerd gebruik kan dit de steen aantasten. 

Op juwelen die verkocht worden voor een goed doel geldt er geen garantie. Deze juwelen kunnen ook niet omgeruild of geretourneerd worden.

 
Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud 
 
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Atelier Maison verschuldigd is, heeft voldaan. 
 
Artikel 10. Retourneren en omruilen van artikelen 
 
Wij doen er alles aan om via onze website te informeren over de artikelen. 
Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild worden indien deze uit de voorraad besteld werd en niet op maat gemaakt werd of werd aangepast voor jou. 
 
De klant is echter gehouden het artikel op eigen kosten te retourneren. 
Voor retouren en/of ruilingen gelden enkele voorwaarden: 
 
10.1 Niet-gepersonaliseerde artikelen uit de voorraad, die u via Atelier Maison heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geruild mits: 
Deze artikelen uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst op het afleveradres voor retour aangemeld worden via email naar [email protected] en binnen veertien (14) kalenderdagen worden geretourneerd. 
De artikelen nog in originele staat van verzending zijn, niet gebruikt, onbeschadigd, voorzien zijn van aangehechte labels en in originele verpakking worden geretourneerd. 
 
10.2 Atelier Maison accepteert uitsluitend omruilingen die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd. Bij een retour wordt er een voucher gemaakt twv het aankoopbedrag van je bestelling. Je hebt dan 1 jaar de tijd om een nieuw juweel uit te kiezen.
 
10.3 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden, en eventuele schade, gebreken en of afwijkingen aan Atelier Maison te melden. 
 
10.4 Indien een artikel niet aan de overeenkomst beantwoord en tijdig door de klant met opgaaf van redenen bij ons is aangemeld, heeft de klant recht op vervanging of herstel van het ontbrekende. 
 
10.5 Uw retour zal na ontvangst van het pakket per e-mail bevestigd worden. Je zal een voucher met code twv het aankoop bedrag toegestuurd krijgen via mail.
 
10.6 De klant is gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden. Retouren van juwelen, welke aangetekend pakket post verzekerd verzonden worden, dienen ten alle tijde voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden NIET in ontvangst genomen.


Artikel 11. Klachten 
 
Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan dient u binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling een mail te sturen aan ons ([email protected]). 
Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, in overleg met u oplossen. Indien dit niet lukt binnen 30 dagen zullen wij u dit melden. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen. De portkosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt. 
 

Artikel 12. Annulering of Weigeren van uw bestelling 
 
12.1 Koopt u iets via internet , dan heeft u sinds 1 februari 2001 een wettelijke bedenktijd van veertien (14) dagen. Dit geldt niet voor juwelen die op maat gemaakt worden of juwelen uit voorraad die voor u werden aangepast (bv andere ringmaat). Bij annuleren of weigeren van je bestelling zijn de verzendkosten ten uwen laste en moet het artikel in de originele verpakking teruggestuurd worden. Het artikel mag niet gedragen of beschadigd zijn. 
 
12.2 Hiertoe dient u binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met [email protected] In deze e-mail dient u uw naam, beschrijving van het product en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen een (1) werkdag een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren. 
 
12.3 U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld.
 
12.4 Indien u niet binnen vierentwintig (24) uur na bevestiging de bestelling, of binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst op het afleveradres heeft geannuleerd,  geen bevestiging van annulering kunt overleggen, bent u betalingsplichtig. Atelier Maison is gerechtigd kosten aan u door te rekenen, indien de bestelling niet is geannuleerd en niet binnen de gestelde periode voldaan wordt. 
 
Artikel 13. Bestellingen/communicatie 
 
Voor misverstanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Atelier Maison, dan wel tussen Atelier Maison en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Atelier Maison, is Atelier Maison niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Atelier Maison. 
 
Artikel 14. Overmacht 

 
Atelier Maison heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Atelier Maison gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
 
Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
 
15.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend de Rechtbank te Mechelen (België) recht van toepassing. 
 
15.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard: 

zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven, 
zullen Atelier Maison en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. 
 
15.3 Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de Internet rechten of een gelijkwaardige geschillencommissie hetgeen onverlet laat het recht van klant en Atelier Maison het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter in Mechelen ( België ). 

Voor meer alg. info kan je ook terecht op website https://economie.fgov.be 

  
Vragen, klachten en opmerkingen 
 
Mocht u na het lezen van deze Algemene verkoopsvoorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per email contact op. 
 
Atelier Maison 
Mechelsesteenweg 563
BE-2830 Blaasveld

 
E-Mail [email protected] 
Web https://www.ateliermaison.be 
 
Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze webpagina of website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Atelier Maison.