AML Beleid

AML-beleid

Als bedrijf (Atelier Maison CommV) zijn wij verplicht om ons strikt aan het AML (Anti-Money Laundering ) – beleid te houden.

 

Wet WG/FT

De wet ter voorkoming van witwassen van geld en het financieren van terrorisme (Wet WG/WT) is gericht op het bewaken van en het bevorderen van de integere bedrijfsvoering en het voorkomen dat ondernemingen betrokken raken bij het witwassen van geld.

Indien er afwijkende transacties worden aangemerkt hebben wij een plicht deze direct te melden bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI). Ongebruikelijke transacties worden door deze instanties onderzocht om vast te kunnen stellen of deze transacties verdacht verklaard kunnen worden.

 

Rapporteren

De AML-regelgeving vereist dat wij transacties monitoren en verdachte transacties opsporen en aangeven bij de relevante handhavende instanties. We behouden ons ook het recht voor een geldoverschrijving waar dan ook in het proces te weigeren, indien wij het vermoeden hebben dat deze overschrijving gekoppeld is aan een criminele activiteit of witwassen. Volgens de wet is het ons verboden klanten te informeren over het feit dat wij bij de handhavende instanties een verdachte activiteit hebben gerapporteerd.

 

Controle

Wij accepteren geen betalingen van derden. Alle betalingen moeten in uw naam worden gedaan en overeenkomen met de ingediende documenten. Bij betalingen waar twijfel over de rechtmatigheid van
de verrichting is kan er altijd een geldig legitimatie bewijs worden opgevraagd.

Identificatie

Om te voldoen aan de standaard AML-regelgeving vragen wij u bij twijfel over de rechtmatigheid van
de verrichting of op verzoek het volgende in te dienen:
Legitimatiebewijs: Een duidelijke kopie van de voor- en achterkant van uw door de overheid verstrekte foto-identiteitsbewijs, bv. een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.
Bewijs van woonplaats: Een officieel document dat in de laatste 3 maanden is afgegeven, waarop duidelijk uw naam en uw adres zijn vermeld zoals geregistreerd bij Atelier Maison CommV. Dit kan een energierekening (bijv. water, elektriciteit,...) of bankafschrift zijn. Zorg ervoor dat uw kopie de volgende gegevens bevat:
– Uw volledige, wettige naam
– Uw volledige woonadres
– Datum van uitgave (binnen de laatste 3 maanden)
– Naam van de afgifte-instantie met een officieel logo of stempel

Kopie van voor- en achterkant van uw creditcard (indien gebruikt): Voor het waarborgen van uw privacy en veiligheid, dienen alleen de laatste 4 cijfers van de creditcard zichtbaar te zijn. U dient ook de laatste 3 cijfers op de achterkant van uw kaart (CVV-code) te bedekken.

Houd er nogmaals rekening mee dat de wettelijke regelgeving per land kan verschillen en dat wij u extra documenten kunnen vragen.